top of page

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

火

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Xác định lại môi trường và an toàn chữa cháy

Hệ thống chữa cháy bằng khí dung tiên tiến 

Đơn vị.

"Là  chuyên nghiệp trong ngành, chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm cao cấp để bảo vệ con người và tài sản của họ đồng thời quảng bá thiết bị chữa cháy thay thế thân thiện với môi trường."

Chúng tôi có triết lý phức tạp nhưng cũng đơn giản.

Đối với đối tác phân phối của chúng tôi -

Cung cấp sản phẩm chữa cháy chất lượng cao, hiệu quả chi phí và hiệu quả, bảo vệ nhân viên và tài sản mà không ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với người sử dụng -

Bảo vệ bạn và tài sản của bạn khỏi thiệt hại của hỏa hoạn bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào.

在項目上共同努力

Tin tức mới nhất từ Hepty

Vượt qua sinh học  thử nghiệm không độc hại
「Vượt qua bài kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ cao」
「Vượt qua  kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ」
「Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
& ISO14001」
bottom of page