top of page

Hệ thống chữa cháy bằng khí dung cho nhiều ứng dụng. 

sản xuất-01_edited.png

         Sản xuất                             &                   
cơ sở công nghiệp

ga-ra-01_edited.png

      Phương tiện cơ giới           
&
BẢO TRÌ

contaner
Container vận chuyển-01_edited_edited.png

       Tàu vận chuyển                        &                 
Hộp đựng

Xe Điện-01_edited.png

Pin Lithium-ion chưa được khám phá
Và 
             Xe đạp điện                               Và                   
Trạm sạc

binh-01_edited.png

thiết giáp quân đội

Xe cộ

ngành dầu khí-01.webp

Dầu & Khí đốt 

Đường Sắt-01

Đường sắt 
​&

Vận tải
                

Phát điện-01__edited.png

    Sản xuất điện
&
lưu trữ năng lượng

Lưu trữ dữ liệu-01.webp

          Lưu trữ Dữ liệu                            &                   Phòng máy chủ

Biểu tượng ứng dụng-01_edited.png

             Nhà bếp 
                   &

          nhà hàng

Lab-01_edited.png

            Phòng thí nghiệm  &
Tủ hút

Ocean-01_edited.png

                hàng hải                   &

ngoài khơi

nsplsh_dc8232d1e8f14b99bc903febefd0eb53_mv2.webp

DẦU & KHÍ  tối ngành công nghiệp

bottom of page